Bruttolønsordning: Uddannelse til halv pris

Bruttolønsordning
SKATTEFRIT PERSONALEGODE
Hvis din arbejdsgiver vælger at betale din uddannelse, regnes det ikke for et personalegode der er skattepligtigt, så længe uddannelsen har et erhvervsmæssigt sigte. Det er ikke et krav at uddannelsen skal være relevant for din arbejdsgiver.

Hvis din arbejdsgiver ikke vil betale for din uddannelse, kan du med fordel spørge, om I kan lave en bruttolønsordning.
Visse personalegoder – fx uddannelser og kurser – må din arbejdsgiver nemlig godt betale for dig og trække beløbet i din bruttoløn, så du sparer skatten på beløbet.

BRUTTOLØNSORDNING – Lad SKAT betale det halve af din uddannelse
  • Din arbejdsgiver køber og betaler for din uddannelse
  • Din arbejdsgiver trækker beløbet fra din bruttoløn (før skat)
  • Det koster ikke din arbejdsgiver noget
  • Du sparer cirka halvdelen af beløbet i skat

Bruttolønsordninger, lønomlægning eller fleksibel lønpakke er en samlet betegnelse for de ordninger, hvor du går ned i løn og i stedet modtager et eller flere personalegoder fra din arbejdsgiver (fx telefon, bredbånd, massage, uddannelse eller aviser). En del overenskomster og lokalaftaler giver allerede mulighed for sådan en ordning.

Hvis du aftaler, at din arbejdsgiver betaler uddannelsen og trækker beløbet i din bruttoløn (før skat), så sparer du cirka halvdelen af beløbet i skat. Uddannelsen skal have et erhvervsmæssigt sigte, men der er intet krav om, at den skal være relevant for din arbejdsgiver.

Læs mere på SKATs hjemmeside eller kontakt SKAT for at få rådgivning om reglerne.

Det er en skattemæssig betingelse, at din arbejdsgiver hæfter for hele uddannelsen, også selvom du afbryder den eller forlader din stilling i løbet af uddannelsen. Din arbejdsgiver kan vælge at betale uddannelsen i 12 rater eller betale samlet ved tilmeldingen (i sidste tilfælde er der den normale kontantrabat for samlet betaling). Der betales intet depositum ved bruttolønsordning.