Få mere at vide som TLC SeksualCoach

Hvor meget lærte I om sammenhængen mellem seksualitet og sundhed på sygeplejerskeuddannelsen?

Hvor meget diskuterede I livskvalitet og selvbestemmelse i forhold til borgernes seksualitet på SOSU-uddannelsen?

Hvad lærte I om seksualitet som en del af identitetsskabelsen og menneskets udvikling på pædagog- eller lærerseminariet?

Fik I redskaber til, hvordan man fører en professionel samtale om seksualitet med patienter og borgere?

Det tænkte vi nok. På trods af, at 90% af adspurgte danskere angiver at deres seksualitet har afgørende betydning for deres livskvalitet, så fylder undervisning i seksualitet forsvindende lidt på vores social- og sundhedsfaglige uddannelser. Der er jo også så meget, man skal lære.

Men seksualiteten har stor indflydelse på menneskers velbefindende, både fysisk, mentalt og emotionelt. Inden for sundhedsområdet er der for eksempel en gryende forståelse af, at en velfungerende seksualitet kan fungere som en ‘raskheds-fremmer’ i forbindelse med sygdom, og både i ældreplejen og socialpædagogiske sammenhænge kommer der i disse år større fokus på borgernes seksuelle behov og rettigheder.

Bliv coach og sexolog på TLC SeksualCoach

Med en et-årig deltidsuddannelse som TLC SeksualCoach kan du supplere din faguddannelse med en bred, faglig viden om seksualitet, samtidig med at du får coachingredskaber der sætter dig i stand til at skabe rum til samtale og hjælpe mennesker med at skabe forandring i deres liv. Både i forhold til deres seksualitet, men også på alle andre af livets områder.

Både som coach og sexolog styrker du både dine faglige og personlige kompetencer.

Studér mens du arbejder

Uddannelsen starter 14. september og afvikles som ti weekendmoduler, så du samtidig kan passe et arbejde i hverdagen. Der er stadig ledige pladser, men skynd dig, for det er ved at være sidste chance – Læs mere på www.seksualcoach.dk

(P.S. Måske har du mulighed for at lave en bruttolønsordning med din arbejdsgiver, så du sparer næsten halvdelen af udgiften i skat … læs mere om hvordan det hænger sammen på dette link)