Din narrative fortælling

Du er hvad du spiser! Kan du huske den talemåde?
Lad os prøve at omskrive det lidt:

Du er hvad du fortæller!

Vi fortæller hele tiden historier om os selv. Historier om vores barndom og familie, vores forelskelser og kærlighedsliv, vores venskaber, vores uddannelser og job – prøv at lægge mærke til hvilke ord du bruger, når du fortæller dine historier.

Ingen af os fortæller vores historie objektivt. Vores oplevelser bliver farvet af vores erfaringer, vores værdier, overbevisninger, instinkter, vaner. Det betyder, at du og jeg vil opleve og genfortælle en oplevelse forskelligt. Dit og mit narrative univers er forskelligt, så derfor opfanger og filtrerer vi oplevelsen forskelligt. Vi vurderer og analyserer det vi ser og hører forskelligt, vi påvirkes forskelligt.

Er du et offer eller en helt?

Vi kan ikke omskrive vores livshistorie, men vi kan ændre ved måden vi anskuer vores livshistorie.

Vælger du at fortælle din livshistorie med dig selv i rollen som offer for dine livsbetingelser, eller som helten der formede dit eget liv?

Når vi placerer os selv i en offerrolle, hvor vi grundlæggende har en følelse af at ”det er synd for mig”, vil vores hjerne og nervesystem acceptere præcis den version af virkeligheden. Men din hjerne vil også acceptere historien om dig som stærk og handlekraftig, hvis det er den historie, du vælger at fortælle. Så hvorfor ikke fortælle den version, som giver dig den største energi og handlekraft. Hvorfor ikke være helten i din egen livshistorie?

Start med at tænke over hvilken historie du fortæller om dit liv. Hvad siger du til dig selv? Hvad fortæller du ”de andre”?

Er livet en kamp eller en leg? Er livet en trædemølle eller fyldt med overraskelser? Hvilke metaforer benytter du dig af? Hvilke overbevisninger er du styret af?

Skal det nye kapitel i din historie hedde TLC SeksualCoach Uddannelsen?

Den 2. marts mødes et hold kommende TLC SeksualCoaches i Aalborg. Gennem det næste år skal vi arbejde med de mest spændende og anvendelige redskaber og viden indenfor stærk kommunikation, effektiv coaching og sexologi.

Vi skal gennem 12 weekendmoduler arbejde os igennem ubevidste strategier, gamle overbevisninger, personlige fortællinger, overleverede værdier, overlevelsesinstinkter og alt det som stiller sig hindrende i vejen for menneskers sunde fornuft.

Du vil gennem undervisning og øvelser erhverve sexologisk og coachingmæssig viden og erfaring, som gør at du kommer til at kende dig selv på en helt ny måde, samtidig med at du får redskaber til at hjælpe andre med deres personlige udfordringer.

TLC SeksualCoach Uddannelsen tager afsæt i en effektiv blanding af neurokommunikation samt kognitive, narrative og psykodynamiske metoder, og du vil gennem dit studie få støtte og personlig feedback, så du udvikler din helt egen faglighed og coachstil.

Det er altså nu du skal beslutte dig!

Det er en stor beslutning at vælge en uddannelse, der vil forandre dig for altid, men skal du sikre dig en af de sidste pladser, så er det nu du skal beslutte dig, for om kort tid lukker vi for tilmeldinger til dette års hold.

Tilmeld dig NU på dette link