Coach i samtale

Som professionel fagperson, om det er som coach, terapeut, sygeplejerske, SOSU, pædagog eller lærer, kan det være svært at finde de ”rigtige” ord at bruge når samtalen falder på sex, seksualitet og seksuelle udfordringer.

Mange af os, uanset om vi er professionelle eller forældre, ven/veninde kan huske situationer, hvor vi havde svært ved at finde ud af hvilke ord der var de rigtige ord at bruge i den pågældende situation. Samtalen bliver ofte en udfordring for begge partner, fordi vi ikke kender vores egen grænse og ikke har gjort os det klart, hvilke ord vi er fortrolige med.

Det at tale med andre om seksualitet på en respektfuld måde, afhænger nemlig af hvorvidt du har et godt sprog til det og er afklaret med hvor dine egne grænser går. Selv om vi synes seksualitet er en naturlig del af livet, kan det være vanskeligt at finde et sprog som fokuspersonen kan forholde sig til, men som også respekterer ens egne grænser.

Fagpersonens egne grænser bliver ofte overset i de forskellige uddannelser, idet der oftest fokuseres på fokuspersonen, patienten eller brugerens seksuelle grænse og intimsfære. Hvorimod der fokuseres på at give fagpersonen en teoretisk viden om seksualitet. Det bevirker at selv om den professionelle har den fornødne viden til at føre en samtale om seksualitet og seksuelle udfordringer, så bliver det svært at skabe et rum for samtalen, som tilgodeser alle de involverede partner.

På TLC-uddannelsen arbejder vi derfor med at finde ind til den enkeltes eget seksuelle sprog. Det sprog som gør at samtalen omkring seksualitet bliver naturlig og respektfuld.

Vi har alle et seksuelt sprog, ord som falder os naturlige og andre som virker forkerte at bruge. Vores syn på sex og seksualitet har indflydelse på hvilke sprog vi benytter, men vi afstemmer også vores sprogbrug efter hvem vi er sammen med. De betegnelser vi kan bruge over for kæresten og vennerne, er sjældent de betegnelser vi vælger at bruge i vores professionelle liv.

Som fagpersoner er det vigtigt at vi bliver bevidste om vores sproglige platform ved at stille skarpt på de forestillinger vi har om os selv, vores værdier, vores erfaringer og vores kompetencer, men især opdager der hvor vi har modstand. Ved at arbejde med egentilstand, kongruens og rapport opnår du en sproglig og mental fortrolighed, der gør det nemmere at skabe tid og rum for den professionelle samtale om seksualitet, seksuel sundhed og trivsel.