Studiebeskrivelse

Uddannelsen til TLC SeksualCoach er en uddannelse, der for første gang kombinerer en coachinguddannelse med en sexologisk baggrundsviden.

Kia Konnerup øver coaching

Coaching er en selvstændig disciplin inden for samtaleformer til personlig udvikling, selvindsigt og forandring. Coaching adskiller sig fra terapi ved at være fremadrettet. En coach beskæftiger sig ikke så meget med fortiden, men overvejende med nutiden og fremtiden. Med at fastsætte et mål og en kurs dertil.

En coach har gennem sin uddannelse opnået viden om hvordan mennesket opfatter, forstår og agerer. Ved hjælp af avanceret spørgeteknik og en række mentale metoder og modeller, guider coachen sin fokusperson til nye indsigter i egne styrker og muligheder.

Gennem samtaler hjælper coachen sin fokusperson med at sætte og nå mål, skabe klarhed over en problemstilling og skabe forandringer. Opgaven for en coach er ikke at løse folks problemer, men at give dem redskaber, så de selv kan træffe kvalificerede valg og finde løsninger.

Der arbejdes hovedsageligt med fokuspersonens adfærd, reaktionsmønstre, forestillinger og motivation til at overvinde tvivl, forhindringer og modstand. Udgangspunktet er en neurofilosofisk og neurolingvistisk opfattelse af mennesket, men inddrager elementer fra flere psykologiske terapi- og coachingtraditioner.

Som TLC SeksualCoach får du en sexologisk indsigt som kvalificerer dig til at vejlede og hjælpe fokuspersonerne med seksuelle udfordringer.

TLC SeksualCoach arbejder ud fra et tripolært helhedssyn på mennesket, med den grundtanke at vores mentale, følelsesmæssige og kropslige velbefindende er tæt forbundet med hinanden. Menneskets seksualitet er på samme måde knyttet til vores mentale, følelsesmæssige og kropslige velbefindende.

I uddannelsen til TLC SeksualCoach arbejdes der med både en psykisk, fysisk og neurologisk tilgang til seksualitet, og undervisningen varetages af personer der har forskellige faglige tilgange til seksualitet.