Krav til den studerende

For at deltage i undervisningen skal du:

 • have betalt depositum for uddannelsen
 • have betalt forud for det enkelte modul senest 30 dage inden det afholdes
 • stille dig selv til rådighed som fokusperson for dine medstuderende
 • være studieparat, engageret, åben og indstillet på at arbejde intensivt sammen med underviserne og dine medstuderende

For at blive indstillet til eksamen skal du:

 • have gennemført alle moduler
 • have gennemført 9 timers coachingsessioner mellem hvert modul
 • have modtaget individuel sparring med interne undervisere, enten ved personligt fremmøde eller online
 • have udvist vilje og evne til udvikling under uddannelsen

For at få certificering som TLC SeksualCoach skal du:

 • gennemføre en skriftlig eksamen med tilfredsstillende resultat
 • gennemføre en mundtlig eksamen med tilfredsstillende resultat
 • have udvist tilfredsstillende etiske og faglige kompetencer i løbet af uddannelsen

Hos TLC er vi bevidst om, at eksamen ikke giver et fuldt og retvisende billede af den enkeltes kompetencer. Derfor er certificeringen en samlet vurdering af både eksamen og de observationer, vi har gjort under uddannelsen. En uheldig eksamen kan således til dels opvejes af en positiv bedømmelse.

(TLC forbeholder sig ret til ændringer)