Modulopbygning

Weekendmodulerne er eksternatophold i vores egne, inspirerende undervisninglokaler i “Den Gamle Redaktion” i Kjellerup. Hvert modul er opbygget med en dag med undervisning, og en dag hvor vi implementerer undervisningen i coachingsessioner.

Vi mødes lørdag kl. 9 med velkomst og opfølgning fra sidste modul. Derefter præsentation af weekendens tema og underviser.
Kl. 10 til 13 er der fagundervisning med interne og eksterne undervisere.
Kl. 13 til 14 er der frokostpause.
Kl. 14 til 17 er der igen fagundervisning.
Kl. 17 til 19 fri til afslapning og aftensmad.
Kl. 19 til 21 aftenundervisning.
Kl. 21 til 21.30 er der refleksion og dialog i grupper og plenum.

Søndag starter vi kl. 8 med morgenkaffe. Første halve time bruger vi på opfølgning fra lørdagens undervisning og præsentation af søndagens coachingsessioner.
Kl. 8.30 til 11.30 er der gensidig coaching i grupper.
Kl. 11.30 til 12.30 er der frokostpause.
Kl. 12.30 til 15 er der igen coaching i grupper.
Kl. 15 til 15.30 er der kaffe og afrunding på weekenden.

Enkelte moduler kan have en anden opbygning.
Eksamensmodulet (modul 10) varer fra 1 til 3 dage afhængig af deltagerantal og er opbygget anderledes.

(TLC forbeholder sig ret til ændringer)