Modulopbygning

Weekendmodulerne er eksternatophold i vores egne, inspirerende undervisninglokaler hus “TLC Krop&Sind” i Aalborg. Hvert modul er opbygget med en dag med undervisning, og en dag hvor vi implementerer undervisningen i coachingsessioner.

Der er morgenmad lørdag fra kl. 9 … herunder velkomst, småsnak og præsentation af weekendens tema inden undervisningen starter
Kl. 10 til 13 er der fagundervisning med interne og eksterne undervisere.
Kl. 13 til 14 er der frokostpause.
Kl. 14 til 17 er der igen fagundervisning.
Kl. 17 til 19 fri til afslapning og aftensmad.
Kl. 19 til 21 aftenundervisning.
Kl. 21 til 21.30 er der refleksion og dialog i grupper og plenum.

Søndag starter vi kl. 8 med morgenkaffe. Første halve time bruger vi på opfølgning fra lørdagens undervisning og præsentation af søndagens coachingsessioner.
Kl. 8.30 til 13.00 er der enten gensidig coaching i grupper eller fagundervisning.
Kl. 13.00 til 14.00 er der frokostpause.
Kl. 14.00 til 16.30 er der gensidig coaching i grupper.
Kl. 16.30 til 17.00 er der kaffe og afrunding på weekenden.

Enkelte moduler kan have en anden opbygning.
Eksamensmodulet (modul 12) varer fra 1 til 3 dage afhængig af deltagerantal og er opbygget anderledes.

(TLC forbeholder sig ret til ændringer)