Tilmeldings- og uddannelsesbetingelser TLC Almen Sexologi (2024)

Tilmeldingsbetingelser:

 • Endelig og bindende tilmelding er betinget af rettidig indbetaling af samlet betaling af hele uddannelsen*. Faktura fremsendes til dig inden for en uge efter din online-tilmelding.
 • Vælger du ikke at fuldføre uddannelsen er din indbetaling tabt.
 • Eventuelle ekstra omkostninger, som kan tilskrives dine handlinger, vil blive faktureret til dig..
 • Dine oplysninger bruges udelukkende til vores administration og vil ikke blive videregivet til andre.
 • Der tages forbehold for at holdet ikke oprettes, eksempelvis ved for få tilmeldte deltagere. I så fald returneres din indbetaling natuligvis.

Uddannelsesbetingelser:

 • Uddannelsen består af 3 weekendmoduler og 8 lørdagsmoduler
  • Der udleveres uddannelsesbevis efter bestået eksamen
  • Modulerne er ekskl. forplejning, men inkl. kaffe, te og forfriskninger
 • For at deltage i undervisningen skal du:
  • have betalt det fulde beløb for hele uddannelsen
  • stille dig selv til rådighed som fokusperson for dine medstuderende
  • være studieparat, engageret, åben og indstillet på at arbejde intensivt sammen med underviserne og dine medstuderende
 • For at blive indstillet til eksamen skal du:
  • have gennemført alle moduler
  • have modtaget individuel sparring med interne undervisere, enten ved personligt fremmøde eller via Skype
  • have udvist vilje og evne til udvikling under uddannelsen
 • For at få udleveret eksamensbevis skal du:
  • gennemføre en skriftlig eksamen med tilfredsstillende resultat
  • gennemføre en mundtlig eksamen med tilfredsstillende resultat
  • have udvist tilfredsstillende etiske og faglige kompetencer i løbet af uddannelsen
 • Afbrydelse af uddannelsen:
  • Hvis du afbryder uddannelsen får du ikke refunderet de resterende moduler uanset årsagen til din afbrydelse.
  • Krænkende, truende, voldelig eller kriminel adfærd tolereres ikke og medfører øjeblikkelig bortvisning uden tilbagebetaling.
  • Andre forhold, der vurderes at forstyrre undervisningen for resten af holdet, kan medføre bortvisning efter en skriftlig advarsel. Ved gentagelse sker bortvisning uden tilbagebetaling.
 • Forbehold for ændringer:
  • TLC forbeholder sig ret til ændringer af uddannelsesforløbet, for eksempel i tilfælde af sygdom og aflysninger hos undervisere, forhold på undervisningsstedet, flytning af uddannelsen til et andet undervisningssted i Jylland eller force majeure.

*) Hvis du har betalt samlet for hele uddannelsen eller deltager gennem en bruttolønsordning er der ingen mulighed for at få refunderet restbeløbet, hvis din uddannelse afbrydes.