Tilmeldings- og uddannelsesbetingelser (2024)

Tilmeldingsbetingelser:

 • Endelig og bindende tilmelding er betinget af rettidig indbetaling af depositum eller samlet betaling af hele uddannelsen*. Faktura på depositum eller samlet betaling fremsendes til dig inden for en uge efter din online-tilmelding.
 • Depositum tilbagebetales efter eksamensmodulet.
 • Depositum anvendes som sikkerhed for TLCs faste udgifter i forbindelse med uddannelsen. Vælger du ikke at fuldføre uddannelsen er dit depositum derfor tabt.
 • Eventuelle ekstra omkostninger, som kan tilskrives dine handlinger, vil blive modregnet i dit depositum.
 • Dine oplysninger bruges udelukkende til vores administration og vil ikke blive videregivet til andre.
 • Der tages forbehold for at holdet ikke oprettes, eksempelvis ved for få tilmeldte deltagere. I så fald returneres dit depositum natuligvis.

Uddannelsesbetingelser:

 • Uddannelsen består af 12 weekendmoduler (TLC SeksualCoach) eller 6 weekendmoduler (TLC NeuroCoach)
  • Hvert modul koster 3.750,- kroner
  • Der udleveres kursusbevis for hvert modul og samlet uddannelsesbevis efter bestået eksamen
  • Weekendmoduler er ekskl. forplejning, men inkl. kaffe, te og forfriskninger
  • Hvert modul betales senest 30 dage før afholdelse (der fremsendes faktura)
  • Hvis modulet ikke er betalt rettidigt, betragtes det som et afbud og du mister din plads på modulet
 • For at deltage i undervisningen skal du:
  • have betalt depositum for uddannelsen eller samlet betaling for hele uddannelsen
  • have betalt forud for det enkelte modul senest 30 dage inden det afholdes
  • stille dig selv til rådighed som fokusperson for dine medstuderende
  • være studieparat, engageret, åben og indstillet på at arbejde intensivt sammen med underviserne og dine medstuderende
 • For at blive indstillet til eksamen skal du:
  • have gennemført alle moduler
  • have gennemført 9 timers coachingsessioner mellem hvert modul
  • have modtaget individuel sparring med interne undervisere, enten ved personligt fremmøde eller via Skype
  • have udvist vilje og evne til udvikling under uddannelsen
 • For at få certificering som TLC SeksualCoach eller TLC NeuroCoach skal du:
  • gennemføre en skriftlig eksamen med tilfredsstillende resultat
  • gennemføre en mundtlig eksamen med tilfredsstillende resultat
  • have udvist tilfredsstillende etiske og faglige kompetencer i løbet af uddannelsen
 • Afbrydelse af uddannelsen:
  • Da uddannelsen er opbygget af enkeltstående kursusmoduler, kan du til enhver tid afbryde uddannelsen. Du mister kun dit depositum og modulgebyrer for de moduler du har deltaget i.*
  • Krænkende, truende, voldelig eller kriminel adfærd tolereres ikke og medfører øjeblikkelig bortvisning uden tilbagebetaling af modulgebyr og depositum.
  • Andre forhold, der vurderes at forstyrre undervisningen for resten af holdet, kan medføre bortvisning efter en skriftlig advarsel. Ved gentagelse sker bortvisning uden tilbagebetaling af modulgebyr og depositum.
 • Forbehold for ændringer:
  • TLC forbeholder sig ret til ændringer af uddannelsesforløbet, for eksempel i tilfælde af sygdom og aflysninger hos undervisere, forhold på undervisningsstedet, flytning af uddannelsen til et andet undervisningssted i Jylland eller force majeure.

*) Hvis du har betalt samlet for hele uddannelsen eller deltager gennem en bruttolønsordning er der ingen mulighed for at få refunderet restbeløbet, hvis din uddannelse afbrydes.