Uddannelsen består af …

  • 11 weekendmoduler med i alt 220 uddannelsestimer (á 45 minutter) fra lørdag kl. 9 til søndag kl. 17.
  • 1 weekendmodul fra fredag til søndag med eksamen og diplomoverrækkelse.
  • 90 timers coachingøvelser i grupper evt. online. (9 timer mellem hvert modul – dog ikke ml. modul 11 og 12, hvor der skrives eksamensopgave)
  • 22 timers sparring* og fælles spørgetimer med interne undervisere mellem modulerne. (* Disse timer er obligatoriske)
  • Selvstudium mellem hvert modul i form af litteraturlæsning, skriftlig selvrefleksion og fastsættelse af udviklingsmål.
  • Skriftlig eksamensopgave (afleveres mellem 11. og 12. modul).
  • TLC Certificering ved bestået skriftlig og mundtlig eksamen.

I løbet af uddannelsen præsenteres du for forskellige metoder og tilgange til coaching – metoder hentet i neurolingvistisk, systemisk og dynamisk coaching. Du lærer som studerende at udnytte styrkerne i de forskellige tilgange.

Gennem uddannelsen erhverver du kommunikative og personlige kompetencer, som gør dig i stand til at skabe øget rummelighed og forståelse mellem mennesker. Du vil ligeledes modtage undervisning i seksualitet, således at du har en faglig viden, som du kan benytte i dit arbejde som TLC SeksualCoach.

Mellem hvert modul er der selvstudium i form af kompendie- og litteraturlæsning, samt skriftlig selvrefleksion i studiedagbog med fastsættelse af udviklingsmål. Hvor meget tid du skal beregne er individuelt og afhænger af dine forudsætninger. Dine selvrefleksioner og udviklingsmål vil være en del af den skriftlige eksamensopgave.

Uddannelsen er godkendt som grundforløb hos ekstern samarbejdspartner, der udbyder Master og Psykoterapeut i Neurokommunikation.


(TLC forbeholder sig ret til ændringer)