Undervisningsform

Uddannelsen til TLC SeksualCoach veksler mellem teori og praktiske øvelser, med hovedvægt på at få erfaring i coaching.

Hvert modul vil have et fagligt tema i forhold til coaching og seksualitet.

Fagundervisningen lørdag afholdes af kompetente interne og eksterne undervisere, der hver især har deres egen læringsstil. Til hvert modul får du tilsendt et kompendium cirka 14 dage inden modulet.

Mellem modulerne vil der være selvstudium i form af læsning af faglitteratur og kompendier. I hvert kompendium vil der være en litteraturliste med anbefalet litteratur og materiale. Vi tilstræber i videst muligt omfang litteratur, der kan lånes på biblioteket, eller tekster der er tilgængelige online.

Refleksion – både individuelt og i grupper – vil være en obligatorisk del af uddannelsen, både i forhold til det faglige, men også i forhold til din egen udvikling, både personligt og i forhold til din egen seksualitet. En del af refleksionen er skriftlig i form af en studiejournal, samt sparring med underviser mellem modulerne.

Coachingsessioner foregår i grupper, hvor I på skift fungerer som coach, fokusperson og observatør. Du forpligter dig til at stå til rådighed som fokusperson for dine medstuderende.

Feedback er ligeledes en væsentlig del af uddannelsen, hvor alle både skal give og modtage feedback. Du vil også løbende modtage feedback på din indsats og udvikling fra undervisere.

Som TLC SeksualCoach er det vigtigt af respektere fokuspersonens kropslige, mentale og følelsesmæssige grænser, og det er også med den tilgang vi møder dig som studerende.

Det er vores opgave som undervisere at give dig redskaber til at stille skarpt på de forestillinger du har om dig selv, dine værdier, erfaringer og kompetencer, samt blive opmærksom på hvor du har modstand. Dette og al øvrig undervisning foregår med respekt for dine personlige grænser og integritet.

(TLC forbeholder sig ret til ændringer)