BLIV TLC SEKSUALCOACH – START 24 SEPTEMBER 2016.

TLC SeksualCoach

Hvad er seksualitet?
Seksualitet er ikke synonymt med samleje. Vores seksualitet udtrykkes i den måde, vi føler, bevæger os på, rører ved og bliver rørt ved. Det er lige så meget dette at være sensuel som at være seksuel.

Seksualitet har indflydelse på vore tanker, følelser, handlinger og samvær og derved på vores mentale og fysiske sundhed. Da sundhed er en fundamental menneskeret, så må også seksuel sundhed være en basal menneskeret.

Seksualitet handler om sanselighed, kontakt, varme og intimitet. Seksualitet er en integreret del af ethvert menneske.

Alle mennesker, unge som gamle, med eller uden en funktionsnedsættelse, har grundlæggende brug for kontakt, varme og intimitet. Hvordan behovene bedst kan opfyldes, varierer fra menneske til menneske og i forskellige livsfaser.

Den seksuelle dialog og blufærdighed
Seksualitet er for mange, både fagpersoner og fokuspersoner, et følsomt og privat emne. Blufærdighed eller manglende erfaring med at tale om seksualitet kan gøre det svært at tale om emnet. Måske kommer det for tæt på en selv, eller måske er man bange for at komme til at støde andre.

Man kan være nervøs for, hvad kolleger eller fokusperson vil tænke, hvis man tager seksuelle spørgsmål op, eller man kan føle sig usikker på, om man ved nok til overhovedet at kunne tale professionelt om det.

Men når mennesker på grund af sygdom, funktionsnedsættelse, alder m.v. er afhængige af rådgivning og støtte for at kunne udvikle sig og have eller bevare et seksualliv, skal arbejdet med fokuspersonens seksualitet prioriteres.

Ord, tonefald og kropsholdning har betydning for enhver kommunikation. Som TLC SeksualCoach lærer du hvordan kropssprog, tonefald og ord kan åbne eller lukke kommunikationen eller dreje den i en ny retning.

Du lærer forskellige metoder og spørgeteknikker, idet coaching ikke er blot er en samtale mellem dig og fokuspersonen.

I coaching benyttes fastlagte spørgeteknikker, metoder og modeller, og uanset om vi henter coachingmetoderne fra den kognitive coaching, systemisk coaching eller NLP coaching, så er coachens opgave og coachingens principper klart defineret.

Egne barrierer
Egne følelser og holdninger udgør formentlig en af de største barrierer for at arbejde med seksualitet.

På TLC SeksualCoach uddannelsen vil du skærpe din bevidsthed om egne normer, værdier og grænser. Det er en forudsætning for at kunne arbejde med andres seksualitet på en professionel måde, for som fagperson støder vi af og til på etiske problemstillinger eller dilemmaer, der kan være vanskelige at løse, ikke mindst på et følsomt område som det seksuelle, hvor der kan opstå konflikt mellem personlige og professionelle etiske værdisæt.

Vi er ofte tilbøjelige til at søge svaret på spørgsmål i vores personlige erfaringer og præferencer. Hvad kender jeg selv, hvad synes jeg selv om, og hvad synes jeg er rigtigt/forkert i en given situation? Som TLC SeksualCoach lærer du at tilsidesætte det mønster og arbejde anderkendende med fokuspersonens ”indre landskab” og medvirke til at fokuspersonen finder frem til de løsninger, der er de rigtige for ham eller hende.

Under din uddannelse til TLC SeksualCoach vil du gennem reflektionsøvelser og coachingøvelser opbygge en faglighed, der gør dig i stand til at identificere de udfordringer og forhindringer som fokuspersonen opsøger dig med?

Som TLC SeksualCoach er det vigtigste redskab, du har med dig ind i coachingen, dig selv. Derfor lærer du under uddannelsen, hvordan du benytter dig af din faglige og menneskelige viden, uden at dine egne normer, værdier og grænser griber forstyrrende ind i coachingsessionen.

Hands-on og nøgenhed
Vi bliver ofte spurgt om der er ”hands on”-øvelser og om man skal være nøgne som led i uddannelsen til TLC SeksualCoach – Svaret til begge spørgsmål er et rungende nej!

Hos Tripolært LæringsCenter – TLC Uddannelser, tror vi ikke på at du bliver en bedre TLC SeksualCoach af at gennemgå øvelser mv. der overskrider dine grænser.

Som TLC SeksualCoach er det vigtigt af respektere fokuspersonens kropslige, mentale og følelsesmæssige grænser, og det er også med den tilgang vi møder dig som studerende.

Det er vores opgave som undervisere at give dig redskaber til at stille skarpt på de forestillinger, du har om dig selv, dine værdier, erfaringer og kompetencer, samt blive opmærksom på hvor du har modstand. Dette og al øvrig undervisning foregår med respekt for dine personlige grænser og integritet.

EN NY RETNING I DIT LIV?
Er du på din rette hylde? Eller har du brug for, at dit liv skal i en ny retning?

Med en uddannelse som TLC SeksualCoach får du kompetencer til at arbejde med mennesker og seksualitet. Enten som selvstændig TLC SeksualCoach. Eller i nye funktioner inden for dit fag som sygeplejerske, sosu-assistent, pædagog, lærer …

Men ikke nok med det. Du får også stor personlig viden og selvindsigt, som du kan bruge i dit eget liv og udvikling, både som menneske og seksuelt væsen.

Er det tid til forandring?

Husk du kan spare op til 10.000 kroner ved at tilmelde dig uddannelsen inden 30. juni på www.seksualcoach.dk/tilmelding